Sábado, 20 Enero 2018
Negueira de Muñiz en Imagenes
Suministro Vehículo Pick-Up PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Lunes, 25 de Septiembre de 2017 08:01

ANUNCIO PERFIL DO CONTRATANTE

Por Resolución de Alcaldía de data 13.09.2017, foi adxudicado o contrato da subministración dun vehículo todoterreno pick-up, publicándose a súa formalización aos efectos do artigo 154 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Alcaldía

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaria

c) Número de expediente: 1/2017

d) Enderezo de Internet do perfil do contratante: http:// www.negueira.es/

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: Negociado sen publicidade

b) Descrición: “subministración dun vehículo todoterreno pick-up”

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedemento: Negociado sen publicidade

4. Valor estimado do contrato: 25047 euros.

5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 20700 euros. Importe total: 25047 euros.

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 13.09.2017

b) Data de formalización do contrato: 20.09.2017

c) Contratista: Breogan Motor SL.

d) Importe ou canon de adxudicación. Importe neto: 20661,16 euros. Importe total: 25000 euros.

Última actualización el Lunes, 25 de Septiembre de 2017 08:06
 

Ayuntamiento 982353303 - Centro de Salud 982353333 - Centro escolar 982353337 Descubre qué tiempo hará hoy en Negueira

© Concello de Negueira