Listado provisional de admitidos Imprimir
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Miércoles, 06 de Febrero de 2019 09:53

De conformidade co disposto nas bases de selección para a creación dunha bolsa de emprego destinada a proveer de traballadores interinos para a cobertura de baixas laborais e períodos vacacionais dos empregados do SAF municipal, aprobadas por resolución de alcaldía o día 19 de decembro de 2018.

Visto o resultado do proceso de baremación, emitido polo tribunal calificador, en data 04.02.2019, para a formación da bolsa de emprego SAF 2019-2021 deste Concello

Resólvese aprobar o listado provisional de aspirantes para a formación da bosa de emprego SAF 2019 – 2021:

DNI

APARTADO A

APARTADO B

APARTADO C

TOTAL

35073025A

4

3,17

1

8,17

11397749F

3,5

2,41

0,5

6,41

33351214H

3

1,65

1

5,65

333420033Z

3

0

1

4

33859754M

0

0

0

0

Y5239427H

0

0

0

0

Ábrese un prazo de 2 días hábiles, contados a partires do día seguinte á publicación deste anuncio na páxina web do concello, para que os aspirantes formulen as alegacións pertinentes, segundo o disposto no punto décimo das bases reguladoras do proceso de selección, aprobadas por Resolución de Alcaldia do día 19 de decembro de 2018.

Última actualización el Miércoles, 06 de Febrero de 2019 09:57