Lunes, 23 Octubre 2017
Negueira de Muñiz en Imagenes
Suministro Vehículo Pick-Up PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Lunes, 25 de Septiembre de 2017 08:01

ANUNCIO PERFIL DO CONTRATANTE

Por Resolución de Alcaldía de data 13.09.2017, foi adxudicado o contrato da subministración dun vehículo todoterreno pick-up, publicándose a súa formalización aos efectos do artigo 154 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Alcaldía

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaria

c) Número de expediente: 1/2017

d) Enderezo de Internet do perfil do contratante: http:// www.negueira.es/

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: Negociado sen publicidade

b) Descrición: “subministración dun vehículo todoterreno pick-up”

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedemento: Negociado sen publicidade

4. Valor estimado do contrato: 25047 euros.

5. Orzamento base de licitación. Importe neto: 20700 euros. Importe total: 25047 euros.

6. Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 13.09.2017

b) Data de formalización do contrato: 20.09.2017

c) Contratista: Breogan Motor SL.

d) Importe ou canon de adxudicación. Importe neto: 20661,16 euros. Importe total: 25000 euros.

Última actualización el Lunes, 25 de Septiembre de 2017 08:06
 
Procedimiento: Contratación traballadores desempregados perceptores de Risga PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Miércoles, 20 de Septiembre de 2017 11:42

Faise público o resultado do proceso de selección encamiñado á contratación de dous traballadores desempregados perceptores de RISGA.

Os traballadores seleccionados deberán presentarse o luns 25 de setembro, as 09:00 horas, na Casa Consistorial de Negueira de Muñiz.

DNI dos traballadores seleccionados:

  • 32.624.087 J

  • 49.020.381 K

Última actualización el Miércoles, 20 de Septiembre de 2017 11:48
 
Brigada municipal de incendios PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Viernes, 30 de Junio de 2017 12:11

Una vez realizadas y valoradas las pruebas de selección, se publica el listado de trabajadores seleccionados por orden de puntuación:

Peones de brigada:

33.557.716 A
34.286.152 Y
33.561.685 Q
34.288.312 G

Jefe de brigada: 53.521.318 L

El lunes 3 de julio, los candidatos seleccionados deberán presentarse en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Negueira de Muñiz para ser informados sobre plazos de incorporación y requerimientos documentales necesarios.

 

Última actualización el Viernes, 30 de Junio de 2017 12:17
 
SAF Municipal PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Viernes, 30 de Junio de 2017 15:41

Una vez realizada la valoración de méritos, se declara apto al candidato con DNI: 33.852.433 K, por lo que éste pasará a engrosar la bolsa de empleo destinada a cubrir las bajas y períodos vacacionales de las empleadas del SAF municipal.

Última actualización el Viernes, 30 de Junio de 2017 16:03
 
Admitidos Bolsa SAF PDF Imprimir E-mail
Escrito por Concello de Negueira - Perfil del Contratante   
Miércoles, 28 de Junio de 2017 09:25

Visto el expediente tramitado para la creación de una bolsa de empleo destinada a proveer de trabajadores interinos para la cobertura de las bajas laborales y períodos vacacionales de los empleados del SAF municipal, cuyas bases fueron aprobadas por Resolución de Alcaldía el 13 de junio de 2017, se aprueba el siguiente listado definitivo de admitidos:

Admitidos:

 

 

 

 

  • 33.852.433 K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última actualización el Miércoles, 28 de Junio de 2017 09:30
 
<< Inicio < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Próximo > Fin >>

Página 1 de 7

Ayuntamiento 982353303 - Centro de Salud 982353333 - Centro escolar 982353337 Descubre qué tiempo hará hoy en Negueira

© Concello de Negueira